WebPrintHuisstijl

Hoe gaat X-design te werk?

Bij al onze projecten volgt X-design pro een aantal vaste stappen die het zowel voor ons als voor u eenvoudiger en overzichtelijker maken.

 1. Verkennend gesprek
  Hier wordt er samen met de klant nagegaan wat er nodig is en welk van de producten die wij aanbieden hier het best mee overeen komt. Voor eenvoudige relatief kleinere projecten zal een web basic pakket volstaan. Als er behoefte is aan uitgebreidere functionaliteiten zullen we een web professional pakket voorstellen.
 2. Bepaling van de structuur
  Na het verkenende gesprek wordt de structuur van de site bepaald. Wat zijn de nodige types van pagina's (formulier, info-pagina, fotogallerijen, ...) en hoe zijn deze met elkaar gelinkt? Welke navigatieblokken zijn nodig om de site gemakkelijk en overzichtelijk navigeerbaar te houden?
  De uitgewerkte structuur wordt op papier gezet en samen met een offerte ter goedkeuring naar de klant doorgestuurd.
 3. Grafisch ontwerp
  Na aanvaarding van de offerte wordt de algemene look van de website ontworpen. Er wordt vooral rekening gehouden met wat de klant wil uitstralen en de verschillende elementen worden uitgewerkt en samengevat in een voorontwerp. Als er reeds een bestaande huisstijl is, dan kunnen we hier uiteraard perfect rekening mee houden.
  Dit voorontwerp wordt besproken en aangepast totdat de klant tevreden is over de vormgeving. 
 4. Programmatie
  Om het grafisch ontwerp leesbaar te maken op het internet is er een achterliggende code nodig. Wij zorgen ervoor dat deze code op een zodanige manier wordt opgesteld dat uw website optimaal gevonden kan worden door de verschillende zoekmachines.
 5. Inhoud van de website
  De site wordt voorzien van de inhoud. De teksten en foto's worden door de klant aan ons bezorgd. Wij plaatsen deze informatie in de pagina's. Het CMS zorgt ervoor dat u zelf op een eenvoudige manier de inhoud van uw website kan aanpassen.
  Het is belangrijk dat de inhoud van een website op een zodanige manier wordt opgesteld dat hij gemakkelijk doorlopen kan worden door de verschillende zoekrobots (waarvan Google de meest bekende is). Door hier voldoende aandacht aan te besteden wordt de kans groter dat de website beter scoort bij de zoekrobots en dus eerder getoond wordt in de lijst met websites bij een opzoeking. Wij geven u gepast advies zodat u hiermee rekening kan houden bij het samenstellen van uw teksten.
 6. Testfase
  Omdat een website op iedere computer anders kan reageren (verschillende browser, instellingen, ...), testen we uw website op alle courante instellingen. Ook worden alle mogelijke problemen er in deze fase uitgefilterd.
 7. Online zetten van de website
  Nadat u de website gecontroleerd heeft en als alles in orde is, wordt de website online gebracht zodat deze beschikbaar wordt voor iedereen op het net.
 8. Opleiding en ondersteuning
  Als uw website er is, moet ze natuurlijk gebruikt worden. Samen met u overlopen we alle finesses van de website en het CMS zodat u ze optimaal kan gebruiken. Bovendien kunt u steeds bij ons terecht voor verdere ondersteuning.